Saada sõbrale
HEI kaardi taotlus  

Hotel Expressi liikmekaardi maksumus Eestis on 147 EUR +km.

Liikmekaart kehtib 12 kuud alates väljastamisest.

Hotel Express liikmekaardi taotlus
Osta/uuenda kaart:


*
Kaardi kehtivusaja soovitav algus: *
Kasutusjuhendi soovin saada:*
Eesnimi: *
Perenimi: *
Töökoht: *
Ametikoht:
Postiaadress: *
Telefon: *
Mobiil: *
Faks:
E-post: *
Kuidas saite teada Hotel Expressist?*: *
 
* Hotel Expressi liikmed saavad iga nende poolt soovitatud uue liikme liitumisel soodustust -10% kaardi uuendamisel.